CHOROBY INFEKCYJNE

MOZAIKA OGÓRKA Cucumber mosaic virus, CMV

Różnorodne objawy: często na srodkowych lisciach obserwuje się chlorotyczne, dłoniaste, szerokie plamy. Przenoszenie przez różne garunki mszyc; liczne rosliny żywicielskie.


MACZNIAK RZEKOMY TYTONIU Peronospora tabacina

Najpierw na górnej stronie liscia plamy rozproszone, jasnozielone, pózniej żółte do brunatnych, często ostro odgraniczone. Na dolnej stronie lisci rozwija się gęsty, szaroniebieski nalot grzyba (zarodniki konidialne). Młode sadzonki (siewki) wykazuja białawoniebieski nalot, liscie wysklepione i zawiniete w dół; szybko obumieraja. Roslinami żywicielskimi sa wszystkie uprawne odmiany tytoniu; nie ma odmian odpornych. Zwalczanie posrednie polega na: zakopaniu lub zniszczeniu sadzonek wyprodukowanych w nadmiarze wkrótce po zasadzeniu, jak i resztek pożniwnych bezposrednio po zbiorze; staranne usunięcie pozostałosci tytoniu
z suszarni; uprawie odmian tolerancyjnych.
Zwalcznie bezposrednie obejmuje: regularne stosowanie fungicydów ochronnych i systemicznych
(w przypadku dalszego rozprzestrzeniania) w rozsadnikach i na palntacjach.NEKROZA NERWÓW TYTONIU Potato virus Y, PVY

Na srodkowych lisciach plamy białawe z brunatna obwódka, otoczone zabarwiona tkanka. Nekrozy pojawiaja się na głównych i bocznych nerwach lisci. Przeszkadzaja w normalnym przewodzeniu soków, toteż wrażliwe odmiany szybko żółkna. Przenoszenie przez mszyce (np. Myzus persicae i Aphis nasturtii).
Jedynym zabiegiem zapobiegawczym jest hodowanie odpornych odmian.
MOZAIKA LUCERNY Lucerne mosaic virus, LMV

Tylko nieliczne liscie wykazuja w polu delikatne rysunki powstajace z małych, białych lub brunatnych plam. Przenoszenie przez mszyce. Bardzo duży krag roslin żywicielskich.


MOZAIKA TYTONIU Tobacco mosaic virus, TMV

Na młodych roslinach lekkie skędzierzawienie i zółta plamistosć szczytu lisci, ewentualnie z rozjasnieniem nerwów. W miarę wzrostu plamistosc szybko powiększa się i zmienia z jasnozielonej do ciemnozielonej. Rosliny wczesnie zakazone nie osiagaja normalnej wielkosci, miedzywęzla pozostaja krótsze, rozwój kwiatów jest zakłócony.
Łatwe przenoszenie przy pielęgnacji i zbiorze. Liczne rosliny żywicielskie.
Srodki zaradcze to: użycie zdrowego materiału siewnego; parowanie ziemi w rozsadniku; zwalczanie chwastów; uprawa odmian odpornych.

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA NA TYTONIU Sclerotinia sclerotiorum

Choroba grzybowa, która poraża tytoń w polu i w suszarniach. W polu grzyb tworzy brunatne plamy na łodygach, szczególnie na ogonku lisciowym. Typowe jest pojawienie się białej plesni, w której powstaja czarne skleroty (przetrwalniki grzyba). W suszarniach choroba poraża głównie grube nerwy lisci, tak że liscie opadaja na ziemię. Zwalczanie tylko posrednie polega na ogławianiu roslin i starannym niszczeniu resztek pożniwnych
w polu i w suszarniach.BRUNATNA BAKTERIOZA LISCI TYTONIU Pseudomonas tabaci

Choroba bakteryjna, występujaca w rozsadnikach, a także na plantacjach. Na lisciach rozwijaja się małe, okragłe, żółtawe plamy z brunatnym srodkiem. Wystepuja często po silnym deszczu lub gradzie, ponieważ bakterie wnikaja przez zranienia w tkance liscia. Przy silnym porażeniu plamy zlewaja się i liscie usychaja
w całosci lub w częsci. Rozszeżanie się choroby następuje przez resztki pożniwne, porażone liscie, zarażona glebę i przez nasiona. Zwalczanie polega na parowaniu ziemi do rozsadnika i zaprawianiu materiału siewnego.CZARNA ZGNILIZNA KORZENI TYTONIU Thielaviopsis basicola

Choroba grzybowa pochodzaca z gleby, raczej na rozsadniku, ewentualnie także w polu.
Korzenie gnija, następnie żółkna liscie, w końcu młode roslinki obumieraja. Na polu chore rosliny zle rosna, liscie przedwczesnie żółkna. Zwalczanie polega na sterylizacji gleby para wodna lub preparatami chemicznymi. Najważniejszym zabiegiem jest regularne zmianowanie (3-letni odstęp między uprawami 2-letnimi).
Gleby mokre i zagęszczone nie nadaja się do uprawy.Strona główna
OCHRONA