LITERATURA

F.HANI, G.POPOW, H.REINHARD, A.SCHWARZ, K.TANNER, M.VORLET OCHRONA ROSLIN ROLNICZYCH
W UPRAWIE INTEGROWANEJ, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa 1998.

Grabe D. F. , Dunleavy J. Phytopath.


Strona główna