P I E L Ę G N A C J A

PIELĘGNOWANIE ZASIEWU

Zdrowe, silnie ukorzenione sadzonki produkuje się w doniczkach torfowych. Termin wysadzania określa klimat i wilgotność gleby. Sadzenie we właściwym terminie pozwala na wczesny zbiór spodaków, które utrudniają przewietrzanie pola. Chemiczne zwalczanie chwastów jest możliwe, natomiast motyczkowanie i okopywanie sprzyjają przewietrzaniu gleby. Okres największego zapotrzebowania na wodę trwa od połowy lipca do połowy sierpnia.

ZABIEGI PO ZBIORZE

Resztki po zbiorze (łodygi i liście) muszą być od razu wprowadzone do gleby aby następne plantacje nie zostały porażone przez mączniak rzekomy i aby nie dopuścić do romnożenia się grzybów.


Strona główna